1.KİTAP Reference Line Sistemi

REFERANS LİNE SİSTEMİNİN TANITIMI VE TEKNİK ANALİZ İLE BERABER KULLANILMASI
  
    
  a) Referans Line sisteminin ana unsuru olan Piyasanın Ölçülmesi ve bu ölçüme bağlı nasıl yatırım yapılacağı ve bu ölçümün tek başına nasıl yeterli olduğu örneklerle ve simülasyonlarla ispat edilir. Piyasa Ölçümü, Risk Yönetimi, Alım/Satım Araçları, Stop ve ve İz Süren Stoplar,  14 Trend Kalıbı öğretilir.   
                                       
      b) ilk aşamadan sonra katılımcıya 3 hissede uzun soluklu simülasyon yaptırılır.     
            
      c) Katılımcıya grafik unsurlarını tanıtırken grafiklerin içinde bulunan ve eğitimli bir gözle kolaylıkla tespit edilebilir hikâyeleri okumasını ve ipuçları görme yeteneğini aşılamayı amaçlar.  
                 
      d) Katılımcının artık rahatlıkla ve güvenle uygulayabileceği trading ve yatırım yöntemlerine temel teşkil edecek şekilde destek/direnç ve trend kavramları üzerinde durulur. Bu bölümün sonunda, katılımcı artık istikrarlı bir şekilde pozitif getiriler elde elden bir sistemin sahibi olmuş olur.     
       
      e) Piyasa katılımcılarının tarih boyunca sergiledikleri tutum ve davranış biçimlerinin birer sonucu olan grafik formasyonları tanıtılır IMKB grafikleri üzerinde uygulamalar yapılır. 
                   
      Bu kitapla beraber 87 adet video verilir.. bu videolarda kitabın her sayfası anlatılmış olup kursiyer unuttuğu yada tekrar etmek istediği konuyu ilgili videodan izleyebilir… 
 
Kitap Adı: REFERANS LİNE SİSTEMİNİN TANITIMI VE TEKNİK ANALİZ İLE BERABER KULLANILMASI 
Video Adedi: 87
Toplam Süre: 24:40:00